Over onze vereniging

scheelzien.org VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) werd op 10 oktober 2017 opgericht onder leiding van Michael Lievens (o1989). Michael kijkt zelf al sinds zijn derde scheel. Na erg slechte persoonlijke ervaringen met het zorgsysteem, waaronder drie oogspieroperaties met ettelijke jaren van permanent dubbel zicht en serieuze lees- en leerproblemen tot gevolg, ontdekte hij in 2010 op 20-jarige leeftijd het Engelstalige boek “Fixing My Gaze” door Susan Barry. Het boek was een keerpunt in zijn leven en heeft de manier waarop hij de behandeling van zijn schele oogstand en lui oog benaderde ingrijpend veranderd.

Naar aanleiding van het boek heeft hij vijf jaar intensief aan visuele training gedaan waardoor hij bepaalde symptomen, zoals het dubbel zicht, heeft kunnen verminderen en zijn visuele functionaliteit alsnog heeft kunnen verbeteren. Via enkele websites die hij oprichtte, merkte hij bovendien dat zijn eigen ervaring eerder de regel dan de uitzondering was en kwam hij tot de conclusie dat er een grote nood is aan betere informatieverstrekking en ondersteuning voor mensen die scheel zien en/of een lui oog hebben.

Met de vertaling van “Fixing My Gaze” onder de titel “Diepte Leren Zien” willen we mensen die scheel zien of ouders van scheelziende kinderen de mogelijkheid geven om op basis van de meest recente neurowetenschappelijke informatie en inzichten optimale beslissingen te nemen over hun eigen behandeling of de behandeling van hun kind. Het boek is het eerste van een reeks initiatieven die de behandeling en levenskwaliteit van scheelziende mensen of mensen met een lui oog zal verbeteren.

Voor meer informatie of contact met lotgenoten, kan je ons vinden in onze besloten Facebook-groep of via Contact.